Contact

Občianske združenie MISIA MLADÝCH
(Civic association MISSION OF THE YOUTH)

Farská 86/34
02744 Tvrdošín

Tel.: 0903 014 156

E-mail: info(at)misiamladych.sk

Registered on Ministry of Interior SR - file number VVS/1-900/90-21112

IČO: 37901133

DIČ: 2022283956

BANK: Tatrabanka a.s., Námestovo - 2625086544/1100

To Top